כורסאות עיסוי

מחיר מעם 7900 ₪

כריות עיסוי

מחיר מעם 69 ₪

ציוד ומוצרי בריאות

מחיר מעם 79 ₪

מכשירי ספורט וכושר

מחיר מעם 99 ₪

מיטות עיסוי

מחיר מעם 80 ₪

כלי תחבורה חשמלי

מחיר מעם 115 ₪

מכשירי עיסוי ידניים

מחיר מעם 59 ₪

מכשירי עיסוי לרגליים

מחיר מעם 850 ₪

מושבי עיסוי

מחיר מעם 2400 ₪

© Casada ישראל

X