7500

זמין

:מידות הקמין

רוחב: 132 ס"מ, גובה: 109 ס"מ, עומק: 38 ס"מ

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

 טיימר, תצוגה דיגיטלית, שלט רחוק, תצוגת בריקים מוארים עפ"י בחירה

6400

זמין

רוחב: 107 ס"מ, גובה: 102 ס"מ, עומק: 40 ס"מ

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  27°- 17°

 עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה  LED תצוגת

5500

זמין

רוחב: 110 ס"מ, גובה: 78 ס"מ, עומק: 46 ס"מ

V1600 ~ 1900/  BTU4600: עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

6600

זמין

רוחב: 140 ס"מ, גובה: 61 ס"מ, עומק: 40 ס"מ 

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

10800

זמין

רוחב: 142 ס"מ, גובה: 109 ס"מ, עומק: 46 ס"מ 

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

3100

זמין

:מידות כלליות

רוחב: 61 ס"מ, גובה: 51 ס"מ, עומק: 24 ס"מ

:מידות להתקנה בנישה

רוחב: 64.5 ס"מ, גובה: 53 ס"מ, עומק: 27 ס"מ

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

משקל נטו: 12.5 ק"ג

 

5000

זמין

רוחב: 140 ס"מ, גובה: 61 ס"מ, עומק: 40 ס"מ 

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

4100

זמין

:מידות כלליות

רוחב: 74 ס"מ, גובה: 59 ס"מ, עומק: 26 ס"מ

:מידות להתקנה בנישה

רוחב: 77.5 ס"מ, גובה: 61.5 ס"מ, עומק: 29 ס"מ

V 1600 ~ 1900 \BTU 4600 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

טווח טמפרטורה:  17°C – 27°C

תצוגת LED עם 5 צבעים, 5 מהירויות, 5 עוצמות תאורה

משקל נטו: 16.5 ק"ג

16500

זמין

:מידות כללית

רוחב: 203 ס"מ, גובה: 65 ס"מ, עומק: 13 ס"מ

:מידות להתקנה בנישה

רוחב: 166 ס''מ, גובה: 50 ס''מ, עומק: 13 ס''מ

V 750 ~ 1500 \BTU 5000 :עוצמת חימום

שטח חימום: 37 מייר

 

19800

זמין

מידות תצוגהרוחב:רוחב: 209 ס"מ, גובה: 40.5 ס"מ

:מידות כלליותרוחב: 241 ס"מ, גובה: 50 ס"מ, עומק: 29 ס"מ

:מידות להתקנה בנישהרוחב: 243 ס"מ, גובה: 57.5 ס"מ, עומק 32 ס"מ

V 1100 ~ 2200 \BTU 7500-3800 עוצמת חימום

220V שקע חשמלי

שטח חימום: עד 50 מייר

תצוגה דיגיטלית, שלט רחוק

 

© Casada ישראל

X